STELL AV EVIGHETSROSER

Følg disse stegene for at dine evighetsroser varer i over ett år:

 • Rosene skal IKKE vannes

 • Ikke fjern rosene fra esken

 • IKKE utsett rosene for direkte sollys

 • La rosene stå i romtemperatur og lav luftfuktighet

 • Unngå å ta på rosene ofte, da de er veldig skjøre

 • Bruk en liten fjærkost/sminkekost til å tørke av støv, eller hårføner fra avstand med kald luft

 • Ikke plasser noe på toppen av rosene (lokket er ment til å være på siden eller bunnen av esken)

CARE INSTRUCTIONS
Follow the steps to make your preserved eternity roses last for over a year:
 • DO NOT water the roses

 • Do not remove the roses from their box

 • DO NOT expose it to direct sun light

 • Keep the roses in a room temperature, low-humidity environment

 • Avoid touching the roses too often, as they are very delicate 

 • Occasional gentle dusting off may be required, use a duster or cold air dryer at low speed

 • Do not place anything on top of the roses (the lid is meant to stay on the side or bottom of the box)